Mergi la conținut

Politică de Confidențialitate

1. INTRODUCERE
WEBMEDCONSULT SRL (Doctor Chat)
Se angajează să vă asigure confidențialitatea în cadrul prelucrării informațiilor dvs. cu caracter personal. Această politică privind confidențialitatea oferă detalii despre informațiile pe care le colectăm despre dvs., modul în care le folosim și cum le protejăm. De asemenea, oferă informații despre drepturile dvs.
2. SCOP
Scopul acestei politici este de a ne asigura că Doctor Chat respectă legislația aplicabilă privind Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”).
În această politică privind confidențialitatea, „noi”, „al nostru” înseamnă „Societatea”.
3. SFERA POLITICII NOASTRE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA
Această politică privind confidențialitatea se aplică oricărei persoane care interacționează cu noi privind produsele și serviciile noastre („dvs.” „al dvs.”), în orice mod (de exemplu, prin e-mail, prin intermediul site-ului nostru web, prin telefon, prin intermediul aplicației noastre). Oricând, vă putem oferi mai multe informații privind confidențialitatea dacă este necesar, pentru metode speciale de contact sau în legătură cu produse sau servicii specifice.
Această politică de confidențialitate vi se aplică dacă ne întrebați despre sau utilizați produsele și serviciile noastre. Aceasta descrie modul în care vă procesăm informațiile, indiferent de modalitatea prin care ne contactați (de exemplu, prin e-mail, prin intermediul site-ului nostru web, prin telefon, prin intermediul aplicației noastre etc.).
Această politică este general valabilă și pentru cazuri specifice, de exemplu dacă în timpul colaborării vă oferim acces la aplicațiile noastre, vă vor fi transmise politici și proceduri adiționale.
4. SARCINI ȘI RESPONSABILITĂȚI
Administratorul (GM) este responsabil pentru aplicarea acestei politici în activitatea de zi cu zi, având obligația de a monitoriza implementarea acesteia la toate nivelurile organizației.
Responsabili cu protecția datelor (DPO) Societatea a desemnat un Responsabil cu protecția datelor în structura organizațională într-un mod în care se asigură faptul că funcția este liberă de orice influență care poate compromite abilitatea acesteia de a-și desfășura activitatea într-o manieră obiectivă, corectă și independentă.
Responsabilul pentru protecția datelor raportează direct către GM.
În timp ce își realizează sarcinile, DPO poate, unde este cazul, să coopereze cu toate celelalte departamente ale Societății, împreună cu comitetul GDPR desemnat în mod explicit de Societate. DPO asigură consilierea GM privind orice chestiune legată de prezenta politică și de regulament. GDPR impune ca DPO să opereze independent și fără instrucțiuni de la angajator în privința modului în care trebuie să-și realizeze sarcinile.
5. MODUL ÎN CARE COLECTĂM INFORMAȚII CU CARACTER PERSONAL
Colectăm informații cu caracter personal de la dvs. și de la terți (orice persoană care acționează în numele dvs., formulare online, din înregistrarea apelurilor telefonice sau direct din apel telefonic, cu consimțământul clar al persoanei cu care interacționăm, email, brokeri și așa mai departe).
Când ne furnizați informații despre alte persoane, trebuie să vă asigurați că aceștia au văzut o copie a acestei politici privind confidențialitatea și sunt de acord să ne furnizați informațiile lor.
Colectăm informații personale de la dvs.:
Prin intermediul contactului cu noi, inclusiv prin telefon (putem înregistra sau monitoriza apelurile telefonice pentru a ne asigura că acestea respectă legile, codurile de practică și politicile interne ca și în scopuri de asigurare a calității), prin e-mail, prin intermediul site-urilor noastre web, prin intermediul aplicațiilor, prin poștă, prin completarea unei cereri sau alte formulare, prin intermediul social media.
Pentru toți clienții noștri, putem colecta informații de la:
părinții sau tutorii dvs. dacă aveți vârsta mai mică de 18 ani;
un membru al familiei sau altcineva care acționează în numele dvs.;
Doctori, alți clinicieni și profesioniști în asistență medicală, spitale, clinici sau alți furnizori de asistență medicală;
orice furnizori de servicii care lucrează cu noi în legătură cu produsul sau serviciul pentru dvs., dacă nu vă este furnizat direct de noi, precum furnizarea de aplicații.
surse de informare disponibile publicului larg.

6. CATEGORII DE INFORMAȚII CU CARACTER PERSONAL
Prelucrăm două categorii de informații cu caracter personal despre dvs. și (unde este cazul) despre dependenții dvs.:
informații cu caracter personal standard (de exemplu, informațiile pe care le folosim pentru a vă contacta, pentru a vă identifica sau a gestiona relația noastră cu dvs.);
categorii speciale de informații (de exemplu, informații privind sănătatea, care ne permit să adaptăm serviciile pentru dvs.).
Informațiile cu caracter personal standard includ:
informații de contact, cum ar fi numele dvs., orașul de domiciliu, adresa de e-mail și numerele de telefon;
data nașterii și identificatorii naționali (cum ar fi CNP-ul, numărul cărții dvs. de identitate sau numărul pașaportului); alte date din actul de identitate (cum ar fi seria si numarul actului de identitate);
locația și funcția în cadrul companiei angajatoare, în cazul serviciilor de medicina muncii;
detalii despre orice legătură pe care am avut-o cu dvs., cum ar fi orice reclamații sau incidente;
detalii de plată, cum ar fi: adresă de facturare; numele şi prenumele, contul bancar.
informații despre modul în care utilizați site-ul nostru web, aplicațiile sau alte tehnologii, inclusiv adrese IP sau alte informații despre dispozitiv.
Informațiile din categoriile speciale includ:
informații privind sănătatea dvs. (putem obține aceste informații din formularele de aplicare pe care le-ați completat, din note și rapoarte despre sănătatea dumneavoastră și orice tratament și îngrijire pe care le-ați primit sau de care aveți nevoie, sau pot fi înregistrate în detaliile contactului pe care l-am avut cu dvs., precum informații despre reclamații sau incidente, evidențe ale serviciilor medicale pe care le-ați primit) precum: date din istoricul medical, analize, medicații administrate, grupă sanguină, recomandările medicale primite, lista doctorilor și a specialităților accesate, date despre istoricul medical al familiei, date genetice și biometrice.
7. TEMEIURILE PE BAZA CĂRORA PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL
Temeiurile pe baza cărora procesam datele dumneavoastră cu caracter personal sunt următoarele:
Pentru a încheia sau executa un contract cu dumneavoastră conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, respectiv „prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”;
Pe baza consimțământului dumneavoastră putem prelucra datele pentru comunicări de marketing conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, respectiv „ persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice”;
Pentru îndeplinirea unei obligații legale, cum ar fi obligația de a comunica informații către autoritățile publice sau entități autorizate de acestea, sau pentru a îndeplini obligația de arhivare în conformitate cu art.6 alin. 1 lit. c) din GDPR, respectiv „prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care ii revine operatorului”;
Prelucrarea este necesară în scopul intereselor noastre legitime, în conformitate cu art. 6, alin 1 lit f) din GDPR, respectiv „ prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terța… ” , cu respectarea dispozițiilor art.5 din GDPR.

8. SCOPUL UTILIZĂRII DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL
Procesăm informațiile dvs. cu caracter personal pentru scopurile stabilite în această politică privind confidențialitatea. De asemenea, am stabilit câteva motive legale pentru care putem prelucra informațiile dvs. cu caracter personal (acestea depind de ce categorie de informații cu caracter personal prelucrăm). În mod normal, prelucrăm informațiile cu caracter personal standard dacă acest lucru este necesar pentru a furniza serviciile stabilite într-un contract, dacă este în interesul nostru legitim sau al terților sau este solicitat sau permis de orice lege aplicabilă. Citiți mai jos mai multe informații despre acest aspect și despre motivele pentru care ar putea fi necesar să prelucrăm informații din categoriile speciale.
Prin lege, trebuie să avem un motiv legal pentru prelucrarea informațiilor cu caracter personal. Prelucrăm informațiile cu caracter personal standard despre dvs. dacă acestea sunt:
necesare pentru a furniza serviciile stabilite într-un contract (Termeni şi condiţii);
pentru interesele noastre legitime;
pe baza consimțământului dvs;
necesare sau permise de lege.

Procesăm informații din categoriile speciale despre dvs. deoarece:
sunt necesare pentru scopurile prevăzute de contract (Termeni şi condiţii),
sunt necesare în cazul unui litigiu, pe baza interesului legitim al companiei;
este în interesul public, în conformitate cu legile aplicabile;
sunt informații pe care le-ați făcut publice; sau
avem permisiunea dvs. Conform celei mai bune practici, vă vom solicita permisiunea pentru a prelucra informațiile cu caracter personal dacă nu există niciun alt motiv legal pentru a le prelucra. Dacă trebuie să vă cerem permisiunea, vom clarifica că acesta este ceea ce cerem și vă vom ruga să confirmați alegerea de a ne da această permisiune. Dacă nu putem furniza un produs sau serviciu fără permisiunea dvs., vom clarifica acest lucru atunci când vă cerem permisiunea. Dacă mai târziu vă retrageți permisiunea, nu vă vom mai putea furniza un produs sau un serviciu care se bazează pe obținerea permisiunii dvs.

9. INTERESE LEGITIME
Vă prelucrăm informațiile cu caracter personal pentru o serie de interese legitime, inclusiv gestionarea tuturor aspectelor legate de relația noastră cu dvs., pentru marketing, pentru a ne ajuta să ne îmbunătățim serviciile și produsele și pentru a ne exersa drepturile sau pentru a rezolva reclamații.
Interesul legitim este unul dintre motivele legale pentru care vă putem procesa informațiile cu caracter personal. Luând în considerare interesele, drepturile și libertățile dvs., interesele legitime care ne permit să vă prelucrăm informațiile cu caracter personal includ:
să gestionăm relația noastră cu dvs., cu afacerea noastră și cu terții care furnizează produse sau servicii pentru noi;
prelucrarea datelor în cazul unui litigiu;
investigarea și raportarea breșelor de securitate;
înregistrarea și monitorizarea apelurilor telefonice;
să ne asigurăm că reclamațiile sunt tratate eficient și să investigăm reclamațiile;
să ne actualizăm evidențele și să vă oferim materiale de marketing permise de lege;
pentru cercetare și analiză statistică, astfel încât să putem monitoriza și îmbunătăți produsele, serviciile, site-urile web și aplicațiile sau să dezvoltăm altele noi;
pentru a monitoriza cât de bine ne îndeplinim așteptările;
să impunem sau să aplicăm termenii și condițiile noastre pentru utilizarea site-ului;
să ne exercităm drepturile, să ne apărăm de reclamații și să respectăm legile și reglementările care ni se aplică nouă și terților cu care lucrăm.

10. MARKETING ȘI PREFERINȚE
Putem folosi informațiile dvs. cu caracter personal pentru a vă trimite materiale de marketing prin poștă, prin telefon, prin intermediul rețelelor sociale, prin e-mail și prin mesaje text.
Putem folosi informațiile dvs. cu caracter personal pentru a vă trimite materiale de marketing numai dacă avem permisiunea dvs., prin completarea consimțământului, sau prin marcarea opțiunilor în contul dvs on-line, sau în interes legitim, așa cum este descris mai sus.
Dacă nu doriți să primiți e-mailuri de la noi, puteți face clic pe linkul „dezabonare” care apare în toate e-mailurile pe care le trimitem. Dacă nu doriți să primiți mesaje text de la noi, ne puteți spune contactându-ne în orice moment. În caz contrar, puteți oricând să ne contactați pentru a vă actualiza preferințele de contact.
Aveți dreptul să vă opuneți marketingului direct și creării de profiluri (prelucrarea automată a informațiilor dvs. pentru a ne ajuta să evaluăm anumite lucruri despre dvs., de exemplu, preferințele personale și interesele dvs.) legate de marketingul direct.

11. PRELUCRARE PENTRU CREAREA DE PROFILURI (PROFILING) ȘI PROCESUL DECIZIONAL AUTOMATIZAT
La fel ca multe companii, uneori folosim automatizarea pentru a vă oferi servicii mai rapide, mai bune, mai coerente și mai corecte, precum și informații de marketing despre care credem că vor fi de interes pentru dumneavoastră (inclusiv reduceri la produsele și serviciile noastre). Aceasta va implica evaluarea informațiilor despre dvs. și, în unele cazuri, utilizarea tehnologiei pentru a vă oferi răspunsuri sau decizii automatizate.
Aveți dreptul să vă opuneți marketingului direct și creării de profiluri legat de marketingul direct. De asemenea, puteți avea dreptul să aveți obiecții față de alte tipuri de profilare și procese decizionale automatizate prezentate mai jos. În aceste cazuri, aveți dreptul să ne solicitați să ne asigurăm că unul dintre consilierii noștri examinează o decizie automatizată, pentru a ne informa despre modul în care vă simțiți în privința ei și pentru a ne cere să reconsiderăm decizia. Putem folosi prelucrarea pentru crearea de profiluri doar daca avem consimțământul dvs explicit.
Conform legii, trebuie să vă definim următoarele:
procesul decizional automatizat – luarea unei decizii folosind tehnologie, fără implicarea unei persoane; și
crearea de profiluri – prelucrarea automată a informațiilor dvs. pentru a ne ajuta să evaluăm anumite lucruri despre dvs. (de exemplu, preferințele personale și interesele dvs.).
Aceasta se datorează faptului că aveți anumite drepturi în ceea ce privește procesul decizional automatizat și crearea de profiluri. Aveți dreptul să vă opuneți creării de profiluri în legătură cu marketingul direct. Dacă faceți acest lucru, nu vom mai putea crea profiluri pentru scopuri de marketing direct. De asemenea, aveți dreptul la obiecții față de crearea de profiluri în alte circumstanțe prezentate mai jos.
12. DISTRIBUIREA INFORMAȚIILOR DVS.
Distribuim informațiile dvs. colaboratorilor Doctor Chat (doctori, specialiști etc.), furnizorilor de servicii de plată/bancare sau servicii auxiliare, societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piața a bunurilor și serviciilor noastre
Este necesar să distribuim uneori informațiile dvs. altor persoane sau organizații în scopurile stabilite în această politică privind confidențialitatea.
Pentru toți clienții noștri, putem distribui informațiile:
Dacă vă împărtășim informațiile cu caracter personal, ne vom asigura că există o protecție adecvată pentru a vă proteja informațiile cu caracter personal, în conformitate cu legile privind protecția datelor.
13. CÂT TIMP PĂSTRĂM INFORMAȚIILE DVS. CU CARACTER PERSONAL
Păstrăm informațiile dvs. cu caracter personal în conformitate cu perioadele stabilite, calculate folosind următoarele criterii.
De cât timp sunteți clientul nostru, tipurile de produse sau servicii pe care le aveți de la noi și momentul în care nu veți mai fi clientul nostru.
Cât timp este rezonabil să păstrăm evidențe pentru a arăta că ne-am îndeplinit obligațiile pe care le avem față de dumneavoastră și de lege.
Orice perioade de păstrare a informațiilor stabilite prin lege sau recomandate de autoritățile de reglementare, organismele profesionale sau asociațiile.
Orice procedură relevantă care se aplică.

16. DREPTURILE DVS.
Aveți dreptul să vă accesați informațiile și să ne solicitați să corectăm orice greșeli și să ștergem și să restricționăm utilizarea informațiilor dvs. De asemenea, aveți dreptul să vă opuneți folosirii informațiilor dvs., să ne solicitați să vă transferăm informațiile pe care le-ați furnizat, să retrageți permisiunea pe care ne-ați furnizat-o pentru a utiliza informațiile și să ne solicitați să nu folosim procese decizionale automatizate care pot produce efecte juridice.
Aveți următoarele drepturi (se aplică anumite excepții).
Dreptul de acces: dreptul de a face o solicitare scrisă pentru detalii cu privire la informațiile dvs. cu caracter personal și o copie a acestor informații cu caracter personal
Dreptul la rectificare: dreptul de a corecta sau a elimina informații inexacte despre dvs.
Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a șterge anumite informații cu caracter personal despre dvs.
Dreptul la restricționarea prelucrării: dreptul de a solicita ca informațiile dvs. cu caracter personal să fie utilizate numai în scopuri restricționate.
Dreptul de a obiecta: dreptul de a vă opune prelucrării informațiilor dvs. cu caracter personal în cazurile în care prelucrarea noastră se bazează pe îndeplinirea unei sarcini îndeplinite în interes public sau dacă v-am informat că prelucrarea este necesară pentru interesele noastre legitime sau ale unui terț. Puteți obiecta în privința folosirii informațiilor dvs. în scopuri de profilare atunci când este vorba de marketingul direct.
Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a solicita ca informațiile cu caracter personal pe care ni le-ați pus la dispoziție să vă fie transferate sau unui terț în format care se poate citi automat.
Dreptul de a retrage consimțământul: dreptul de a retrage orice consimțământ pe care ni l-ați dat anterior pentru a gestiona informațiile dvs. cu caracter personal. Dacă vă retrageți consimțământul, acest lucru nu va afecta legalitatea utilizării de către Societate a informațiilor dvs. cu caracter personal înainte de retragerea consimțământului dvs. și vă vom anunța dacă nu vă mai putem oferi produsul sau serviciul ales
Dreptul în legătură cu procesul decizional automatizat: aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, care produce efecte legale cu privire la dvs. sau vă afectează similar în mod semnificativ, cu excepția cazului în care este necesar pentru a încheia un contract cu dvs., este autorizat prin lege sau dacă v-ați dat acordul explicit. Vă vom anunța când se iau astfel de decizii, motivele legale pe care ne bazăm și drepturile pe care le aveți.
Vă rugăm să rețineți: În afară de dreptul dvs. de a obiecta cu privire la utilizarea datelor dvs. pentru marketingul direct (și profilare în măsura în care este utilizat pentru marketingului direct), drepturile dvs. nu sunt absolute: ele nu se aplică întotdeauna, în toate cazurile și vă vom anunța în corespondența noastră cu dvs. cum vom putea să vă soluționăm solicitarea.
Dacă faceți o solicitare, vă vom ruga să vă confirmați identitatea, dacă este necesar, și să furnizați informații care ne ajută să înțelegem mai bine cererea dumneavoastră. Dacă nu vă vom soluționa cererea, vă vom explica de ce.
17. SECURITATEA PRELUCRĂRII
Doctor Chat acordă o importanță deosebită prelucrării în condiții de securitate și confidențialitate a datelor dvs. și utilizează ori de câte ori este posibil, cele mai noi tehnologii și metodologii din domeniu.
Astfel, Doctor Chat va realiza transmiterea de date atât în cadrul rețelei sale cât și când e cazul în afara ei, numai prin utilizarea unor metode de criptare sigure și actualizate la zi. De asemenea, pe parcursul procesării operaționale a datelor cu caracter personal și datelor speciale, va utiliza de fiecare dată când este posibil metode moderne de pseudonimizare și anonimizare, minimizând astfel riscul apariției unor breșe de securitate.
Doctor Chat va procesa întotdeauna numai datele care îi sunt absolut necesare în conformitate cu scopul și temeiurile legale.
18. NEFURNIZAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ
În cazul în care nu sunteți de acord cu furnizarea datelor dumneavoastră, ne aflăm în imposibilitatea de a vă putea oferi serviciile pe care le solicitați.
19. DATE DE CONTACT PRIVIND PROTECȚIA DATELOR
Dacă aveți întrebări, comentarii, reclamații sau sugestii privind această politică sau orice alte preocupări legate de modul în care procesăm informațiile despre dvs. ne puteți contacta la: info@doctorchat.md/ro
De asemenea, aveți dreptul să trimiteți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
20. INTRARE ÎN VIGOARE ȘI REVIZUIRE
Această politică a fost adoptată de GM a Societății și intră în vigoare imediat după adoptare.
Politica va fi revizuită anual, chiar dacă nu s-au făcut modificări în conținutul acesteia sau ori de câte ori Societatea consideră necesar.